ZWROT TOWARU1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do firmy Wee Click Przemysław Wleklik oświadczenia przed jego upływem (można załączyć do paczki ze zwracanym towarem).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c. ).

3. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Wee Click Przemysław Wleklik, towaru w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Każdy odsyłany element powinien mieć kompletne wyposażenie – takie, z jakim został sprzedany. Zwrot towaru, odbywa się na koszt konsumenta. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

4. Wee Click Przemysław Wleklik dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Konsumenta oryginału paragonu fiskalnego lub podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Wee Click Przemysław Wleklik, wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

5. Adres do zwrotu:
Wee Click Przemysław Wleklik
Głębowice 9
56-160 Wińsko

6. W przypadku zwrotu towaru koszt wysyłki ponosi klient.


Formularz zwrotu:
W celu szybszego rozpatrzenia zwrotu, proszę dołączyć do paczki wypełniony formularz zwrotu:
[ Pobierz Formularz Zwrotu ]


REKLAMACJE I GWARANCJA1. Wee Click Przemysław Wleklik odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Zakupiony towar prosimy przysyłać na adres firmy. W jedną stronę płaci klient za przesyłkę, w drugą koszty transportu pokrywa Wee Click Przemysław Wleklik. Do przesyłki należy dołączyć także kopię lub oryginał dowodu zakupu oraz opisem usterki.

3. Wee Click Przemysław Wleklik prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: kontakt@pinno.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych towarów powinny być nam zgłoszone, wówczas wstępnie zdiagnozujemy usterkę, ponieważ zdarza się, iż przyczyna za nieprawidłowe działanie sprzętu tkwi w niewłaściwej instalacji. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania towaru nie będzie możliwe, poinformujemy Klienta o dalszym postępowaniu.

Wadliwy towar prosimy przysyłać do nas na adres:

Wee Click Przemysław Wleklik
Głębowice 9
56-160 Wińsko

Formularz reklamacyjny:

W celu szybszego rozpatrzenia zwrotu, proszę dołączyć do paczki wypełniony formularz:

[ Pobierz Formularz Reklamacyjny ]

5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 1 tygodnia od dostania paczki z reklamowanym towarem. W razie gdyby proces się wydłużył, poinformujemy o tym.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania. 

7. Żarówki tradycyjne oraz halogenowe nie podlegają reklamacji z uwagi na niską trwałość.

8. W razie uszkodzenia w transporcie podstawą do uwzględnienia gwarancji jest spisany protokół z kurierem.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password